Nagroda Specjalna Fundacji Identitas – “Tożsamość. Warsztaty w Arktyce”.

Nagroda Specjalna Fundacji Identitas –

“Tożsamość. Warsztaty w Arktyce”.

Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla polskich humanistów, pisarzy, filozofów, historyków. Na warsztaty za kręgiem polarnym pojedzie w końcu lutego 2020 r. sześciu polskich autorów w wieku od 25 do 41 lat.

Zespół ekspertów przeprowadzi zajęcia poświęcone myśleniu o tożsamości. Samotna baza na wyspie Uløya zapewni niespotykane gdzie indziej warunki do refleksji i pracy twórczej. Uzupełnieniem głównej nagrody, jaką są warsztaty, będą stypendia oraz promocja dzieł uczestników warsztatów prowadzona przez Fundację i jej partnerów.

Pobyt w osamotnionej bazie w Arktyce jest nie tylko ledwie powierzchownym pretekstem do refleksji na temat gwałtownej ewolucji w postrzeganiu tożsamości. Warunki i sposób przeprowadzenia Warsztatów będą sprzyjać myśleniu i debacie w tej – zważywszy na zachodzące  w świecie przemiany w komunikacji i sposobach wzajemnego postrzegania – szczególnie interesującej dziś kwestii.

W dniu dzisiejszym Fundacja rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń. Autorów mogą zgłaszać działające na terenie RP wydawnictwa, piszący w języku polskim autorzy, pracownicy naukowi uczelni, redaktorzy naczelni czasopism i programów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych, organizacje pozarządowe działające w sferze kultury oraz zarząd Fundacji. Autorzy mogą zgłaszać swoje osobiste kandydatury.

Termin zgłaszania autorów do tegorocznej edycji Nagrody Specjalnej Fundacji Identitas upływa 16 grudnia 2019 roku. Regulamin i inne informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Fundacji (www.identitas.pl).

Zgłoszenia do konkursu oceni zespół w składzie: Renata Chołuj (pisarka, przewodnicząca Jury Nagrody Identitas), Wawrzyniec Rymkiewicz (filozof, tłumacz, wydawca, redaktor naczelny kwartalnika Kronos), Mariusz Cieślik (prozaik, scenarzysta, dziennikarz, z-ca dyrektora radiowej “Trójki”), Dawid Jung (poeta, redaktor naczelny Zeszytów Poetyckich) oraz założyciel Fundacji Identitas, Tomasz Kaźmierowski.

Kaźmierowski przypomniał podczas prezentacji pomysłu “Warsztatów w Arktyce” o efektach siedmioletniej już historii wspierania humanistów przez Fundację, w tym o kilkudziesięciu nagrodach finansowych i stypendiach.

Począwszy od roku 2014 Fundacja Identitas zasila humanistów stypendiami, a także, w ramach Nagrody Identitas, przyznaje corocznie autorom najlepszej polskiej książki roku nagrodę finansową w wysokości od 40 tysięcy do 80 tysięcy złotych.

Wśród dotychczasowych laureatów i nominowanych do Nagrody Identitas znaleźli się między innymi Marta Kwaśnicka, Beata Halicka, Jarosław Marek Rymkiewicz, Maciej Pieprzyca, Jan Polkowski, Ryszard Kaczmarek, Krzysztof Koehler, Bogdan Podgórski, Anna Janko, Agnieszka Kołakowska, Natalia Jarska, Stanisław Waltoś, Kazimierz Orłoś, Mariusz Urbanek i Przemysław Dakowicz.

Darczyńcą nagrody finansowej w obecnej edycji jest Fundacja PZU.

Patronami medialnymi “Tożsamości. Warsztatów w Arktyce” są Polskie Radio, kwartalnik Kronos, Zeszyty Poetyckie i tygodnik Do Rzeczy.

Regulamin konkursu dostępny jest na www.identitas.pl