Patronat i wolontariat

Jeśli uważasz, że ze względu na swoje zainteresowania, kompetencje, ambicje i możliwości możesz pomoc nam w realizacji celów Fundacji skontaktuj się z nami email: biuro@identitas.pl