Nominowani w edycji Nagrody 2014

Jury Nagrody Historycznej pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Paczkowskiego wraz z Profesorem Andrzejem Chwalbą oraz Jarosławem Krawczykiem nominuje następujące tytuły:

 1. Sabina Bober: Bóg i człowieczeństwo w niemieckich obozach koncentracyjnych, Wydawnictwo Nauka i Innowacje
 2. Bogdan Podgórski: Józef Retinger – prywatny polityk, Wydawnictwo Universitas
 3. Patryk Pleskot: Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności”, Wydawnictwo IPN
 4. Wiktoria Kudela-Świątek: Odpamiętane. O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym, Wydawnictwo Universitas
 5. Marek Gałęzowski: Przeciw dwóm zaborcom. Konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939–1947, Wydawnictwo IPN
 6. Konrad Meus: Wadowice 1772–1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka.

Jury Nagrody Literackiej Identitas  przyznawanej za prace w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej nominuje siedem dzieł. Przedstawili je przewodniczący – Paweł Lisicki, a także Andrzej Horubała i Maciej Urbanowski.

 1. Paweł Potoroczyn: Ludzka rzecz, Wydawnictwo WAB
 2. Elżbieta Cherezińska: Legion, Wydawnictwo Zysk i S-ka
 3. Przemysław Dakowicz: Teoria wiersza polskiego, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu
 4. Jan Polkowski: Ślady krwi, Wydawnictwo M
 5. Piotr Semka: Za, a nawet przeciw. Zagadka Lecha Wałęsy, Wydawnictwo M
 6. Dariusz Skórczewski: Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL
 7. Mariusz Solecki: Literackie portrety żołnierzy wyklętych. Esej o literaturze polskiej lat 1948–2010, Wydawnictwo LTW.