Przejdź do treści

Nagroda Identitas jest przyznawana corocznie, między wrześniem a grudniem, najlepszej książce poprzedniego roku. Nagroda może być przyznana jedynie książce, której pierwsza publikacja nastąpiła między pierwszym stycznia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody oraz 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest Nagroda