Nominowani 2018

– Marka Cichockiego, za “Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii”, wyd. Teologia Polityczna

– Wiesława Helaka, za “Nad Zbruczem”, wyd. Arcana

– Dawida Junga, za “Glosy”, wyd. Gnieźnieńska Konfraternia Teatralna

– Ewę Polak – Pałkiewicz, za “Czego chcą od nas biedni Niemcy”, wyd. Oficyna Wydawnicza Volumen

– Monikę Śliwińską, za “Wyspiański. Dopóki starczy życia”, wyd. Iskry

Marek A. Cichocki  w książce „Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii”  niezwykle erudycyjnie, ciekawie, a jednocześnie stosunkowo lekko podał sześć esejów o polskiej tożsamości.  Esejów o kwestiach i zjawiskach kluczowych, bo dotyczących korzeni polskiej wspólnoty, jej sensu i miejsca w Europie, jej nierozerwalnego związku z kulturą Południa.

„Nad Zbruczem” Wiesława Helaka to nie tylko pożegnanie ze światem ziemiaństwa. Ta napisana krystalicznie pięknym językiem powieść zdaje się wpisywać się w klimat innych polskich książek, gdzie rzeki są kotwicą , a nawet symbolem, jak „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej czy „Nadberezyńcy” F. Czarnyszewicza. Pomimo dojmującej tęsknoty za bezpowrotnie utraconym światem, trafia ona do naszego “dziś”.

“Glosy” Dawida Junga to poezja dedykowana Gnieznu, intymny zapis związku poety z miejscem, ludźmi, krajobrazem. Miasto nie jest jednak przychylne poetom, artystom i tym, którzy, chcą pielęgnować pamięć… Czy jest pocieszenie?

Wbrew tytułowi, w „Czego chcą od nas biedni Niemcy” Ewy Polak-Pałkiewicz, nasi zachodni sąsiedzi są tu raczej kontrapunktem wobec napisanej bogatą polszczyzną obrony polskiej tożsamości i jej bogactw. To też niewątpliwie rzecz dla ceniących piękny język i potoczystą narrację.  

Monika Śliwińska w “Wyspiański. Dopóki starczy życia”, z listów, pamiętników i wspomnień złożyła wspaniałą biografię – wielkiego artysty, męża, ojca, przyjaciela… Autorka dokonała gigantycznej pracy, wydobyła i usystematyzowała mnóstwo dokumentów, a tymczasem jej proza ma zachwycający walor: czytelnik nie może się doczekać “co będzie na następnej stronie”. Książka ta bez wątpienia także przyczyni się do oderwania postaci Wyspiańskiego od kategorii „zamierzchłej historii”, w jakiej widzą go niektóre narracje.

Jury przyzna jednej z powyższych książek Nagrodę Identitas za rok 2018 w dniu 7 marca br.