O fundacji

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego obszaru humanistyki. Fundacja wspomaga stypendiami i warsztatami twórców z rozmaitych środowisk, stosujących różnorakie środki wyrazu, o szerokim spektrum światopoglądowym.

Oprócz głównego przedsięwzięcia, jakim jest dla nas coroczna literacka Nagroda Identitas, Fundacja wspiera debatę o tożsamości zbiorowej. Jesteśmy szczególnie zainteresowani utworami i autorami, którzy podejmują krytycznie kwestie trwania, zachowywania, konstruowania lub demontażu tożsamości zbiorowych we współczesnym świecie. 

Nasze tożsamości zbiorowe rozwinęły się przede wszystkim dzięki oparciu na fundamencie kultury europejskiej, innymi słowy, kultury Zachodu, w szerokim tego słowa znaczeniu. Wyjątkowe jej cechy i wytworzona dziękim nim siła napędowa pchnęły Zachód ku cywilizacji, ale także ku ekspansji. Moc tę – na ile ona jeszcze istnieje? –  Rémi Brague nazywa „rzymską”.

W ocenie tego wybitnego myśliciela społeczeństwo projektowane przez współczesnych filozofów stało się rzeczywistością, a obecność jego mocnych stron — technologia czyniąca życie wygodniejszym i dłuższym, większa sprawiedliwość w życiu społecznym — jest bezsporna; jednak podobnie ma się rzecz z jego wadami. 

“Czy społeczeństwa, które kształtuje marsz postępu, są w stanie nieść życie do przodu w najbardziej podstawowym sensie? Czy chcą i czy powinny trwać?” – pyta Brague.

Zagadnienie tożsamości, zarówno indywidualnej, jak zbiorowej, znalazło się w centrum debaty. Coraz częściej przy tym podejmowane są wysiłki konstruowania nowych tożsamości, często stojące w sprzeczności z zasadniczymi elementami naszej tożsamości zbiorowej. Chcielibyśmy wspierać kompetentne i interesujące wypowiedzi o tych procesach i wyzwaniach.Fundacja prowadzi wyłącznie działalność pro bono i nie może podejmować aktywności gospodarczej.

Jest oddolnie powstałym przedsięwzięciem opartym w znaczącym stopniu o wolontariat, niezależnym od podmiotów medialnych, komercyjnych i politycznych.