O fundacji

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego obszaru humanistyki. Fundacja wspomaga stypendiami i nagradza twórców z rozmaitych środowisk, stosujących różnorakie środki wyrazu, o szerokim spektrum światopoglądowym.

Oprócz głownego przedsięwzięcia, jakim jest dla nas Nagroda Identitas wspiera młodych pisarzy i naukowców za pomocą organizowanego co roku Konkursu Fundacji Identitas dla studentów, absolwentów i doktorantów uczelni humanistycznych.

Fundacja prowadzi wyłącznie działalność pro bono i nie może podejmować aktywności gospodarczej.