Laureaci 2018

Nagrodę Główną, statuetkę Identitas i sumę 40 000 złotych otrzymał Wiesław Helak za powieść “Nad Zbruczem”, wydawnictwa Arcana.

„Nad Zbruczem” Wiesława Helaka to nie tylko pożegnanie ze światem ziemiaństwa. Ta napisana krystalicznie pięknym językiem powieść zdaje się wpisywać się w klimat innych polskich książek, gdzie rzeki są kotwicą , a nawet symbolem, jak „Nad Niemnem” E. Orzeszkowej czy „Nadberezyńcy” F. Czarnyszewicza. Pomimo dojmującej tęsknoty za bezpowrotnie utraconym światem, trafia ona do naszego “dziś”.

Nagrodę Specjalną, statuetkę Identitas i sumę 10 000 złotych otrzymał Dawid Jung za tomik poetycki “Glosy” wydany przez Gnieźnieńską Konfraternię Teatralną.

“Glosy” Dawida Junga to poezja dedykowana Gnieznu, intymny zapis związku poety z miejscem, ludźmi, krajobrazem. Miasto nie jest jednak przychylne poetom, artystom i tym, którzy, chcą pielęgnować pamięć… Czy jest pocieszenie?

Laudację z okazji przyznania Nagrody Głównej Wiesławowi Helakowi wygłosił członek jury, prof. Maciej Urbanowski. Podkreślił on, iż “Powieść Wiesława Helaka oryginalnie i świadomie kontynuuje ważny w polskiej prozie nurt kresowy.  Przypomina o roli ziemiaństwa dla naszej tożsamości. Jest dziełem literacko znakomitym i wyrafinowanym”
 
Przewodnicząca jury, Renata Chołuj, wręczając Nagrodę Dawidowi Jungowi, mówiła, że “statuetka Identitas trafia do Poety – niejako – w podziękowanu za kunszt poetycki i za tematy w tejże poezji podejmowane. Za wiersze organicznie związane z Gnieznem i artystami, po których śladach Poeta stąpa. Za tę desperacką niekiedy próbę ocalenia pamięci o przodkach, którzy tam właśnie  żyli, kochali i mierzyli się ze Słowem”.