9 lat Fundacji Identitas. 

Spotkania.

Fundacja Identitas przyznawała nagrody i stypendia dla autorów monografii historycznych oraz prac z obszaru humanistyki i literatury pięknej począwszy od przełomu  lat 2013/2014. W tym czasie zmieniała się dwukrotnie formuła Nagrody Identitas. 

Od 2019 r. jej integralną częścią są warsztaty dla finalistów Nagrody Identitas na arktycznej wyspie Uloya, a od bieżącego roku Nagroda obejmuje wyłącznie prace z obszaru literatury. 

Przede wszystkim jednak – zmieniło się w tym czasie rozumienie kwestii związanych z tożsamością zbiorową, jej trwaniem i dynamiką. Fundacja stara się od początku swego istnienia wspierać rozmaite przejawy polskich narracji jej dotyczących. 

W związku z licznymi próbami jej redefiniowania, rekonstrukcji, dekonstrukcji oraz reakcjami na nie postanowiliśmy w kompetentnym gronie wspólnie zastanowić się nad polskimi narracjami tożsamościowymi, a także nad perspektywami Nagrody Identitas w jej nowej formule. 

Spotkanie odbyło się w budynku Laboratorium CSW Zamek Ujazdowski, a udział w nim wzięli publicyści Magdalena Łobodzińska i Jacek Borkowicz, historyk literatury Jacek Głażewski, historyk Robert Kostro, krytyk literacki Wojciech Stanisławski i założyciel Fundacji Identitas Tomasz Kaźmierowski. W ramach wsparcia tego spotkania swoimi przemyśleniami podzielili się z Fundacją także pisarz Andrzej Horubała, filozof Wawrzyniec Rymkiewicz i literaturoznawca Michał Januszkiewicz.

Na fotografii poniżej od lewej Jacek Borkowicz, Wojciech Stanisławski, Magdalena Łobodzińska, Jacek Głażewski, Robert Kostro i Tomasz Kaźmierowski (fot. arch. Fundacja Identitas)

Jako wstęp do spotkania odbyła się rozmowa z Manick Govindą, brytyjskim publicystą i kuratorem, który niedawno brał udział w wydarzeniach poświęconych cancel culture organizowanych przez CSW. Govinda podzielił się swoim poglądem na wstrząsy w narracjach tożsamościowych w Wielkiej Brytanii i Ameryce, a także przedstawił na kilku przykładach efekty kultury unieważnienia, która jego zdaniem, śladem dawnych nurtów fundamentalistycznych i tradycjonalistycznych, poprzez działania progresywistów prowadzi coraz częściej do ograniczania wolności artystycznej i akademickiej w sztuce, literaturze, na uczelniach i w mediach. 

Fundacja będzie w najbliższym czasie organizować kolejne konsultacje na wyżej wspomniane tematy.