Jeśli uważasz, że ze względu na swoje zainteresowania, kompetencje, ambicje i możliwości możesz pomoc nam w realizacji celów Fundacji skontaktuj się z nami email: dominika@identitas.pl Telefon 695-755-174