[dropcaps]N[/dropcaps] agroda Identitas przyznawana jest corocznie najlepszej książce poprzedniego roku. Nagroda może być przyznana jedynie książce, której pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia a 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę główną, a także do trzech nagród specjalnych, z których jedna może być poświęcona pracy zrealizowanej w innej formie czy na innych nośnikach niż drukowane.