Nominacje

Najpóźniej na dwa tygodnie przed datą przyznania nagród ogłaszane są nominacje, których liczba nie może przekroczyć czternastu. Jury podejmuje i ogłasza decyzje o przyznanych nagrodach w dniu uroczystości wręczenia nagród. Na tę uroczystość zaproszeni są wszyscy nominowani, jednak nie znają oni wcześniej decyzji Jury.