Termin zgłoszeń do Nagrody Identitas upływa 14 października.

Fundacja Identitas ropoczęła w  lipcu br. rejestrację zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 14 października 2016 roku (o terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego).

Począwszy od roku 2014 Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie, w ostatnim kwartale danego roku, najlepszej książce poprzedniego roku (regulamin dostępny na www.identitas.pl). Nagroda może być przyznana jedynie książce, której pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia  roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody oraz 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest Nagroda. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, jedną nagrodę w obszarze historii, a także nagrodę specjalną. Gala wręczenia Nagród Identitas odbędzie się w połowie grudnia, a nominacje zostaną ogłoszone 15 listopada.

Patronami medialnymi Nagrody są Telewizja Polska i tygodnik Do Rzeczy. Darczyńcą tegorocznej Nagrody Identitas jest Fundacja PZU.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody Identitas zostali m.in. Bogdan Podgórski za książkę: Józef Retinger – prywatny polityk  Wydawnictwa Universitas, Jan Polkowski za Ślady krwi, Wydawnictwa M, Marta Kwaśnicka za Krew z mlekiem (Teologia Polityczna) oraz Ryszard Kaczmarek za Polaków w armii kajzera Wydawnictwa Literackiego.

Przewodniczącym Jury w obszarze „Historia” jest Andrzej Paczkowski, wybitny historyk i wykładowca akademicki. Pozostałymi członkami Jury w obszarze „Historii” są: Andrzej Chwalba, czołowy polski historyk (Uniwersytet Jagielloński), eseista,  wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, specjalista historii Polski XIX wieku, I Wojny Światowej i historii Rosji oraz  redaktor Jarosław Krawczyk, od dwóch dekad szczególnie zasłużony jako popularyzator edukacji historycznej wśród młodzieży.

Przewodniczącym Jury w obszarze „Humanistyki i Literatury Pięknej” jest Paweł Lisicki – pisarz, publicysta i redaktor naczelny tygodnika opinii „Do Rzeczy”. Pozostałymi członkami Jury w tym obszarze są:  Maciej Urbanowski – ceniony krytyk i historyk literatury polskiej, kierownik katedry krytyki współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Andrzej Horubała – publicysta, pisarz, krytyk literacki, producent tv.