Rozpoczynamy rejestrację zgłoszeń do IV edycji Nagrody Identitas

Fundacja Identitas ma przyjemność poinformować, iż 21 sierpnia rozpoczęła rejestrację zgłoszeń do tegorocznej, czwartej już Nagrody Identitas.
Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do  1 października 2017 roku (o terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego).
​Począwszy od roku 2014 Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie, w ostatnim kwartale danego roku, najlepszej książce poprzedniego roku (regulamin dostępny na www.identitas.pl).
Nagroda może być przyznana jedynie książce, której pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia  roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody oraz 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest Nagroda. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki.
Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, jedną nagrodę w obszarze historii, a także nagrodę specjalną.
​Budżet przeznaczony na nagrody finansowe wyniesie nie mniej niż
80 000 złotych.

W ubiegłych latach laureatami Nagrody Identitas zostali Bogdan Podgórski za książkę: Józef Retinger – prywatny polityk, Jan Polkowski za Ślady krwi, Marta Kwaśnicka za Krew z mlekiem, Ryszard Kaczmarek za Polaków w armii kajzera, Jarosław Marek Rymkiewicz za Koniec lata w zdziczałym ogrodzie oraz Beata Halicka za Polski dziki zachód.

​Przewodniczącym Jury w obszarze „Historia” jest Andrzej Paczkowski, wybitny historyk i wykładowca akademicki. Pozostałymi członkami Jury w obszarze „Historii” są: Andrzej Chwalba, czołowy polski historyk (Uniwersytet Jagielloński), eseista,  wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, specjalista historii Polski XIX wieku, I Wojny Światowej i historii Rosji oraz  redaktor Jarosław Krawczyk, od dwóch dekad zasłużony jako popularyzator edukacji historycznej wśród młodzieży.

​Przewodniczącym Jury w obszarze „Humanistyki i Literatury Pięknej” jest Paweł Lisicki – pisarz, publicysta i redaktor naczelny tygodnika opinii „Do Rzeczy”. Pozostałymi członkami Jury w tym obszarze są:  Maciej Urbanowski – ceniony krytyk i historyk literatury polskiej, kierownik katedry krytyki współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Andrzej Horubała – publicysta, pisarz, krytyk literacki, producent i reżyser telewizyjny, a także felietonista.

​Fundacja Identitas istnieje od początku 2014 roku. Jej głównym przedsięwzięciem jest Nagroda Identitas. Fundacja stara się ponadto wspierać debatę o tożsamości, jak również regularnie prowadzi konkurs stypendialny dla studentów i absolwentów kierunków humanistycznych.

Tegorocznym darczyńcą nagrody głównej jest Fundacja PZU.