Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Identitas 2018.

Fundacja Identitas rozpoczęła we wrześniu br. rejestrację zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas.
Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 10 października 2018 roku (o terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego).

Począwszy od roku 2014 Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie, w okresie jesienno-zimowym, najlepszej polskiej książce poprzedniego roku (regulamin dostępny tutaj).

Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę w dziedzinie piśmiennictwa humanistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem literatury pięknej, prozy, literatury faktu i piśmiennictwa historycznego, a także do trzech nagród specjalnych.

Gala wręczenia Nagród Identitas odbędzie się na w okresie styczeń-luty, a nominacje zostaną ogłoszone do 10 stycznia 2019 roku.

Darczyńcą tegorocznej Nagrody Identitas jest Fundacja PZU.

Przewodniczącym Jury jest Paweł Lisicki – pisarz, publicysta i redaktor naczelny tygodnika opinii „Do Rzeczy”.

Pozostałymi członkami Jury są zasiadający w nim od 2014 roku Maciej Urbanowski, oraz jego członkowie od 2017 roku, Renata Chołuj i Krzysztof Masłoń. W niedługim czasie Jury dobierze dodatkową osobę do tegorocznego składu.

Maciej Urbanowski to ceniony krytyk i historyk literatury polskiej, kierownik katedry krytyki współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor licznych publikacji w „Arcanach”, „Dekadzie Literackiej„, „Europie”, „Pamiętniku Literackim„, „Rzeczpospolitej„, „Ruchu Literackim”, „Tekstach Drugich” czy „44/Czterdzieści i Cztery”.

Renata Chołuj zajmowała się promocją czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracowała także w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Przez ostatnie lata promowała kulturę i język polski w Holandii i w Wielkiej Brytanii. Wydała ostatnimi czasy satyryczną książkę „Geriavity. Powieść w 49 kapsułkach” oraz powieść „Stan podgorączkowy”. W latach 2014-2017 była dyrektorem literackim Fundacji Identitas.

Krzysztof Masłoń jest jednym z najbardziej znanych współczesnych krytyków literackich w Polsce. Przez wiele lat współpracował z  „Rzeczpospolitą” i Magazynem Literackim „Książki”, a od 2012 również z tygodnikiem „Do Rzeczy”.
Krzysztof Masłoń jest także pisarzem, publicystą i jurorem Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus” oraz Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.