Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Identitas trwać będzie do 1 października

Fundacja Identitas rozpoczęła w  sierpniu br. rejestrację zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas.

Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 1 października 2017 roku (o terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego).

 

Począwszy od roku 2014 Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie, w ostatnim kwartale danego roku, najlepszej polskiej książce poprzedniego roku (regulamin dostępny na www.identitas.pl).

 

Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę w dziedzinie piśmiennictwa humanistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem literatury pięknej, prozy, literatury faktu i piśmiennictwa historycznego, a także do trzech nagród specjalnych.

Gala wręczenia Nagród Identitas odbędzie się w początku grudnia, a nominacje zostaną ogłoszone do 15 listopada.

Darczyńcą tegorocznej Nagrody Identitas jest Fundacja PZU. Patronami medialnymi Nagrody są TVP Kultura i tygodnik Do Rzeczy.

 

Przewodniczącym Jury jest Paweł Lisicki – pisarz, publicysta i redaktor naczelny tygodnika opinii „Do Rzeczy”.

Pozostałymi członkami Jury są zasiadający w nim od 2014 roku Maciej Urbanowski i Andrzej Horubała.

Maciej Urbanowski to ceniony krytyk i historyk literatury polskiej, kierownik katedry krytyki współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, autor licznych publikacji w „Arcanach”, „Dekadzie Literackiej„, „Europie”, „Pamiętniku Literackim„, „Rzeczpospolitej„, „Ruchu Literackim”, „Tekstach Drugich” czy „44/Czterdzieści i Cztery”.

Andrzej Horubała znany jest głównie jako pisarz, publicysta, krytyk literacki, producent telewizyjny i współtwórca nagrody muzycznej “Fryderyk”. Ostatnio wydał “Drogę do Poznania i inne zapiski”. A.Horubała jest ponadto członkiem kapituły Nagrody Strażnik Pamięci.

 

Nowymi członkami Jury wybrani zostali Renata Chołuj i Krzysztof Masłoń.

Renata Chołuj zajmowała się promocją czytelnictwa w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pracowała także w Biurze Rzecznika Praw Dziecka. Przez ostatnie lata promowała kulturę i język polski w Holandii, ostatnio przenosząc swoją aktywność do Londynu. Wydała satyryczną książkę „Geriavity. Powieść w 49 kapsułkach” oraz powieść „Stan podgorączkowy”. W latach 2014-2017 była dyrektorem literackim Fundacji Identitas.

 

Krzysztof Masłoń jest jednym z najbardziej znanych współczesnych krytyków literackich w Polsce. Przez wiele lat współpracował z  „Rzeczpospolitą” i Magazynem Literackim „Książki”, a od 2012 również z tygodnikiem „Do Rzeczy”.

Krzysztof Masłoń jest także pisarzem, publicystą i jurorem Nagrody Literackiej Europy Środkowej „Angelus” oraz Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Więcej na www.identitas.pl