Profesor Andrzej Paczkowski przewodniczy Jury Nagrody Identitas w obszarze historii i piśmiennictwa dotyczącego zagadnień tożsamości

Profesor Andrzej Paczkowski, wybitny historyk, wykładowca akademicki, profesor nauk historycznych, a także alpinista będzie współprzewodniczył Jury Nagrody Identitas.

Prof. Paczkowski

 

W czasach PRL działacz opozycji demokratycznej, w III RP członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a następnie przewodniczący Rady IPN. Był między innymi stypendystą takich instytucji, jak Woodrow Wilson Center w Waszyngtonie i The Norwegian Nobel Institute. Napisał poświęcony Polsce rozdział głośnej w Europie i Ameryce „Czarnej księgi komunizmu”.

Dokonania profesora Paczkowskiego w badaniu i opisywaniu najnowszej historii Polski, w tym szczególnie te dotyczące kluczowych wydarzeń okresu powojennego, „Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski”, jak lapidarnie określa czas PRL tytuł jednej z prac Profesora, z wnikliwą analizą aparatu represji PRL i przygotowań oraz przebiegu stanu wojennego są nie do przecenienia.