Profesor Andrzej Chwalba w Jury Nagrody Identitas

Profesor Andrzej Chwalba, czołowy polski historyk, eseista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i badacz dziejów Krakowa wchodzi w skład Jury Nagrody Identitas.
Andrzej Chwalba jest m.in. inicjatorem Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski oraz pomysłodawcą Festiwalu Filmów Historycznych w Krakowie. Jest też laureatem licznych, prestiżowych nagród. Jego piśmiennictwo dotyczy zarówno historii Polski XIX wieku, jak i dziejów najnowszych, a także Rosji, relacji polsko-rosyjskich i dziejów Krakowa. Profesor Chwalba ma na swoim koncie ponad dwadzieścia dzieł, z których wiele uznano za bardzo znaczące dla polskiej historiografii. Tylko swą ostatnią publikacją, „Samobójstwem Europy” dotyczącym I Wojny Światowej, Profesor przeniósł jakość dyskursu w tej kwestii o dziesięciolecia i zniwelował dość wstydliwą „białą plamę” w tym obszarze.
Dzięki poważnym i z uwagą przyjmowanym publikacjom w Niemczech Andrzej Chwalba znacznie przyczynia się do pogłębienia oglądu i poszerzenia perspektywy w patrzeniu na tożsamość wschodniego sąsiada przez tamtejsze środowiska intelektualne.