Podziękowania

Zarząd Fundacji Identitas składa najszczersze podziękowania za pracę w Jury Nagrody Identitas  podczas pełnej, trzyletniej kadencji Panu Profesorowi Andrzejowi Paczkowskiemu, Panu Profesorowi Andrzejowi Chwalbie i Panu Jarosławowi Krawczykowi.