Konkurs Stypendialny Fundacji Identitas zakończony

 Fundacja Identitas ma przyjemność ogłosić zakończenie konkursu stypendialnego rozpisanego jesienią 2014. Konkurs był skierowany do studentów III, IV oraz V roku studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach humanistycznych.

Fundacja otrzymała ponad 80 zgłoszeń spełniających kryteria konkursu. Najwięcej zgłoszeń trafiło do Fundacji z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Na szczególne wyróżnienie zasłużył projekt Jakuba Osińskiego pt.: „Kazimierz Wierzyński – życie i twórczość literacka”. 

Jakub Osiński jest studentem Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno – Społecznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest także członkiem oraz wiceprzewodniczącym Koła Lektury Filologiczno – Filozoficznej, Sekretarzem redakcji Interdyscyplinarnego Czasopisma Humanistycznego „ProLog” oraz pełnił funkcję Sekretarza naukowego kilku ogólnopolskich konferencji naukowych. Opiekunem naukowym Jakuba Osińskiego jest dr hab. Paweł Tański z Zakładu Antropologii Literatury i Edukacji Polonistycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

W najbliższych tygodniach na stronach www Fundacji przedstawiać będziemy poszczególne osoby nagrodzone stypendium.

Fundacja Identitas wyraża niniejszym podziękowania uczelniom wyższym i opiekunom naukowym wnioskujących o stypendium, a także tygodnikowi Do Rzeczy za patronat medialny.

Fundacja Identitas istnieje od początku 2014 roku. Jej głównym przedsięwzięciem jest Nagroda Identitas. Nagroda ta jest przyznawana corocznie najlepszej książce poprzedniego roku. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną nagrodę główną w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, drugą nagrodę główną w obszarze historii, a także od jednej do trzech nagród specjalnych. Jury Nagrody współprzewodniczą wybitny historyk, prof. Andrzej Paczkowski oraz Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika Do Rzeczy.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbyła się w 2014 roku, a jej laureatami zostali Bogdan Podgórski za książkę: „Józef Retinger – prywatny polityk”  Wydawnictwa Universitas oraz Jan Polkowski za „Ślady krwi” Wydawnictwa M.

Nagrodę Specjalną otrzymali Wojciech i Karol Lizakowie za album – „Powstanie styczniowe. Nieznane obrazy, zapomniane wiersze” Wydawnictwa Antykwariat Wu-el.