Pełny skład Jury Nagrody Identitas

lisickiJury Nagrody działa już w pełnym składzie. W kategorii „Historia”, Jury przewodniczy prof. Andrzej Paczkowski, a towarzyszą mu prof. Andrzej Chwalba i red. Jarosław Krawczyk. Za obszar humanistyki i literatury pięknej odpowiada Jury w składzie : Paweł Lisicki (przewodniczący), Maciej Urbanowski i  Andrzej Horubała.

Jarosław Krawczyk jest od dwóch dekad redaktorem naczelnym miesięcznika historycznego „Mówią Wieki”, wydawnictwa bardzo zasłużonego w popularyzacji historii, szczególnie wśród młodych ludzi.

Paweł Lisicki jest pisarzem i redaktorem naczelnym w tygodniku „Do Rzeczy”.
Maciej Urbanowski jest krytykiem i historykiem literatury polskiej.
Andrzej Horubała jest znanym publicystą, krytykiem literackim, felietonistą w tygodniku „Do Rzeczy”.