Rozmowa z Moniką Podkówką, laureatką tegorocznego Konkursu dla studentów i doktorantów, na temat pism Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, publikowanych we włoskim czasopiśmie “Tempo Presente”.

Renata Chołuj: Jak zrodziły się Pani zainteresowania dotyczące życia kulturalnego XX-wiecznej emigracji polskiej? Monika Podkówka: Moje zainteresowanie XX-wieczną emigracją polską i jej życiem kulturalnym wywodzi się z czasów licealnych. Wtedy istniały dla mnie właściwie dwa przedmioty: język polski i łacina. Łacina to było intensywne ćwiczenie logicznego myślenia, niekończące się tłumaczenia, wyjazdy na kolejne etapy olimpiady,

Więcej

,,Identyfikacja z architekturą, uznanie jej >>za swoją<< musi być poprzedzone wiedzą o jej przeszłości...” – rozmowa z Eweliną Wojdak, laureatką tegorocznego Konkursu dla studentów i doktorantów.

Renata Chołuj: Zaproponowała Pani nowatorski i nieoczywisty sposób odczytania architektury. W jaki sposób kształtowała się Pani wrażliwość na sprawy organizacji przestrzennej miasta? Ewelina Wojdak: Punktem wyjścia moich zainteresowań były konkretne budynki, których historią zaczęłam się zajmować pod kątem przygotowania różnych wykładów związanych z moją pracą zawodową. Ponieważ nie istnieją żadne szczegółowe opracowania architektury inowrocławskiej, badałam

Więcej

„Czy lokalna tożsamość społeczna jest kształtowana przez muzea?” – rozmowa z Aldoną Tołysz, laureatką tegorocznego Konkursu dla studentów i doktorantów

Renata Chołuj: Według jakiego klucza dobrała Pani placówki muzealne, które mają zostać poddane badaniom?   Aldona Tołysz: Głównym przedmiotem moich badań, ale także zainteresowań, jest szeroko pojęta kultura Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego w projekcie postanowiłam ująć muzea z terenu Polski, Czech i Słowacji. W każdym z tych państw jest szereg instytucji muzealnych, poświęconych szczególnie historii miast

Więcej

Rozpoczynamy rejestrację zgłoszeń do III edycji Nagrody Identitas

Fundacja Identitas ma przyjemność poinformować, iż 11 lipca rozpocznie rejestrację zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 14 października 2016 roku (o terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego). Począwszy od roku 2014 Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie, w ostatnim kwartale danego roku, najlepszej książce poprzedniego roku. Nagroda może być przyznana jedynie książce,

Więcej

„Łączyć refleksję naukową z mądrym, krytycznym wobec siebie patriotyzmem” – rozmowa z prof. Kaczmarkiem

  1. Panie Profesorze, czy zainteresowanie Polakami służącymi w armii pruskiej podczas I Wojny Światowej stanowi po prostu część Pańskiej pracy badawczej, dotyczącej historii Śląska, czy może w Pana rodzinie zdarzyły się takie przypadki? Jeśli tak było w istocie, jakie wspomnienia przechowuje Pańska rodzina?   Właściwie obydwie przyczyny grają tutaj równorzędną rolę. Wiedza o warunkach

Więcej

Konkurs Stypendialny Fundacji Identitas zakończony

Fundacja Identitas ma przyjemność ogłosić zakończenie konkursu stypendialnego rozpisanego wiosną 2016 roku. W konkursie mogli uczestniczyć studenci III, IV oraz V roku studiów humanistycznych, a także absolwenci i doktoranci polskich uczelni humanistycznych.   Fundacja otrzymała ponad sto zgłoszeń spełniających kryteria konkursu. Większość z nich prezentowała wysoki poziom merytoryczny. Najwięcej zgłoszeń trafiło do Fundacji z Uniwersytetu

Więcej

„…kobieta nie musi pisać jak mężczyzna, żeby to było intelektualnie i artystycznie uniwersalne” – Marta Kwaśnicka, laureatka Nagrody Literackiej IDENTITAS 2015, w rozmowie z Renatą Chołuj o „Krwi z mlekiem” i „Jadwidze”

Renata Chołuj: Wydała Pani dotychczas dwie książki. Pierwszą rzeczą, która mnie potężnie zdumiała kiedy je otworzyłam była nota „książka Marty Kwaśnickiej ukazała się dzięki hojności…” i tu, w kolejności alfabetycznej, około dwustu pięćdziesięciu (!) nazwisk. Marta Kwaśnicka: Wydanie debiutanckiej książki nie jest łatwe. Wiadomo, dla wydawcy na ogół decydujące jest to, czy książka się sprzeda,

Więcej

Fundacja Identitas ogłasza konkurs stypendialny na rok akademicki 2015/2016

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego obszaru humanistyki, przede wszystkim literatury, a także historii i innych, pokrewnych dziedzin sztuki i nauki kluczowych dla pełniejszego rozwoju polskiej kultury. Oprócz głównego przedsięwzięcia, jakim jest dla nas Nagroda Identitas zadaniem Fundacji jest wspieranie za pomocą stypendiów, grantów i nagród

Więcej

Nagrody Identitas rozdane

Informacja Prasowa Fundacji Identitas z dnia 9 grudnia 2015 r. Fundacja Identitas ma zaszczyt ogłosić, że na Gali Nagrody Identitas w Pałacu Lubomirskich w Warszawie ogłoszono tegorocznych laureatów Nagrody. Honorowy Patronat nad wręczeniem Nagród Identitas objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Jury Nagrody Historycznej pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Paczkowskiego wraz z Profesorem Andrzejem Chwalbą oraz Jarosławem Krawczykiem za

Więcej

Nominowani 2015

Fundacja Identitas ma zaszczyt ogłosić nominacje do Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas. Jury wybierało z ponad 70 tytułów prawidłowo zgłoszonych przez wydawnictwa, pracowników naukowych, redaktorów naczelnych oraz samych autorów. Jury Nagrody Historycznej pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Paczkowskiego wraz z Profesorem Andrzejem Chwalbą oraz Jarosławem Krawczykiem nominuje następujące tytuły: Ryszard Kaczmarek: Polacy w armii Kajzera, Wydawnictwo

Więcej

Otrzymano ponad siedemdziesiąt zgłoszeń

Fundacja Identitas ma przyjemność poinformować, iż zakończono rejestrację zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas. Fundacja otrzymała ponad siedemdziesiąt zgłoszeń spełniających kryteria konkursu, blisko 2/3 to dzieła literackie, a ponad 1/3 stanowią prace historyczne. Do Nagrody Identitas w kategorii humanistyka/literatura piękna zgłoszono 45 dzieł opublikowanych między styczniem 2014 a styczniem 2015. Uderza rozległość tematyczna i formalna: od

Więcej

II edycja Nagrody Identitas

Szanowni Państwo, Fundacja Identitas ma zaszczyt zaprosić Państwa do II edycji Nagrody Literackiej i Historycznej. Nagroda Identitas została powołana w 2014 r., by przyczynić się do dalszej poprawy środowiska, w którym powstają ważne dla naszej kultury dzieła. Jest przyznawana corocznie najlepszym książkom poprzedniego roku (których pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia roku kalendarzowego poprzedzającego rok

Więcej

Konkurs Stypendialny Fundacji Identitas zakończony

 Fundacja Identitas ma przyjemność ogłosić zakończenie konkursu stypendialnego rozpisanego jesienią 2014. Konkurs był skierowany do studentów III, IV oraz V roku studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach humanistycznych. Fundacja otrzymała ponad 80 zgłoszeń spełniających kryteria konkursu. Najwięcej zgłoszeń trafiło do Fundacji z Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej

Zgłoszenia do Konkursu Stypendialnego Fundacji Identitas

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, iż z dniem 13 marca 2015 roku zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do konkursu stypendialnego. Ilość zgłoszeń spełniających kryteria konkursu przerosła nasze oczekiwania przekraczając liczbę 80 wniosków. Do konkursu zgłosili się studenci wielu polskich uczelni, między innymi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Papieskiego Jana

Więcej

Książki laureatów Nagrody Identitas – Jana Polkowskiego i Bogdana Podgórskiego dostępne jako audiobooki dzięki Audiotece.

            Serwis Audioteka.pl w ramach współpracy z Fundacją Identitas nagrał książki laureatów pierwszej edycji Nagrody Identitas w kategoriach Historia oraz Humanistyka i Literatura Piękna: Józef Retinger – prywatny polityk Bogdana Podgórskiego oraz Ślady krwi, Jana Polkowskiego. Audioteka była partnerem pierwszej edycji Nagrody Identitas i, w ramach współpracy,  nagrała w wersji audio

Więcej

Sprostowanie w sprawie konkursu stypendialnego

W związku z licznymi pytaniami, chcielibyśmy sprostować kwestię uczestnictwa doktorantów w tegorocznej edycji Konkursu Stypendialnego Identitas. W roku akademickim 2014/2015, o stypendium mogą się ubiegać wyłącznie studenci III, IV oraz V roku. W przyszłym roku planujemy zaprosić także doktorantów. Bardzo przepraszamy za wszelkie nieścisłości.

Fundacja Identitas ogłasza konkurs stypendialny na rok akademicki 2014/2015

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego obszaru humanistyki, przede wszystkim literatury, a także historii i innych, pokrewnych dziedzin sztuki i nauki kluczowych w odbudowie i rozwoju dotkniętej doświadczeniami XX wieku polskiej kultury. Oprócz kluczowego przedsięwzięcia, jakim jest dla nas Nagroda Identitas zadaniem Fundacji jest wspieranie za

Więcej

Nagrody Identitas rozdane

30 października 2014 roku, odbyła się Gala wręczenia Nagród Identitas. Uroczystość miała miejsce w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, w siedzibie Business Centre Club. Przybyło wiele wybitnych postaci, w tym pisarze, historycy, redaktorzy naczelni wydawnictw, dziennikarze, pracownicy naukowi, oraz przedstawiciele instytucji patronujacych Nagrodzie. Na Galę przybyli także sami nominowani oraz Jury. Profesor Andrzej Paczkowski, Profesor Andrzej

Więcej

Nominacje do Nagrody Literackiej i Historycznej

Fundacja Identitas ma zaszczyt ogłosić z dniem 10 października 2014 roku nominacje do Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas. Jury wybierało z ponad 100 tytułów prawidłowo zgłoszonych przez wydawnictwa, pracowników naukowych, redaktorów naczelnych oraz samych autorów. Jury Nagrody Historycznej pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Paczkowskiego wraz z Profesorem Andrzejem Chwalbą oraz Jarosławem Krawczykiem nominuje następujące tytuły: Sabina

Więcej

Informacja prasowa

Fundacja Identitas, organizator Nagrody Identitas informuje, iż zakończono przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Identitas. Organizatorzy Nagrody podkreślają miłe  zaskoczenie jakim jest ilość spełniających wszelkie wymogi zgłoszeń, która osiągnęła pułap stu tytułów. Poziom naukowy zgłoszonych dzieł historycznych, jak i zrównoważone proporcje między tytułami popularno-naukowymi i stricte naukowymi skomentował profesor Andrzej Paczkowski: Jakość przedstawionych prac jest oczywiście zróżnicowana,

Więcej

Kalendarium

6 września – Zakończenie przyjmowania zgłoszeń 20 września – Ogłoszenie miejsca Gali wręczenia Nagrody Identitas 22 września – otwarcie aplikacji do głosowania w konkursie pod patronatem Audioteki 10 października – Ogłoszenie nominacji do Nagrody Identitas 13 października – zamknięcie aplikacji do głosowania w konkursie pod patronatem Audioteki 30 października – Gala i wręczenie Nagród Identitas

Nagroda Identitas w Do Rzeczy

Szanowni Państwo zapraszamy do lektury artykułu, który ukazał się w tygodniku Do RZECZY. Artykuł dostępny >>tutaj<<

Pełny skład Jury Nagrody Identitas

Jury Nagrody działa już w pełnym składzie. W kategorii „Historia”, Jury przewodniczy prof. Andrzej Paczkowski, a towarzyszą mu prof. Andrzej Chwalba i red. Jarosław Krawczyk. Za obszar humanistyki i literatury pięknej odpowiada Jury w składzie : Paweł Lisicki (przewodniczący), Maciej Urbanowski i  Andrzej Horubała. Jarosław Krawczyk jest od dwóch dekad redaktorem naczelnym miesięcznika historycznego „Mówią

Więcej

Statuetki Nagrody Identitas

Laureaci obydwu Nagród Głównych, oprócz nagrody finansowej, otrzymają statuetkę Identitas zaprojektowaną przez zespół kreatywny NoArt, a wytworzoną przez Vero Arte. Statuetkę laureatowi/laureatce w obszarze historii wręczy prof. Andrzej Paczkowski, a zwycięzcy/zwyciężczyni w kategorii literatury red. Paweł Lisicki. W edycji Nagrody Identitas 2014 oceniane są najlepsze książki roku 2013-go. Kandydatury można zgłaszać do 6 września 2014

Więcej

Profesor Andrzej Chwalba w Jury Nagrody Identitas

Profesor Andrzej Chwalba, czołowy polski historyk, eseista, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i badacz dziejów Krakowa wchodzi w skład Jury Nagrody Identitas. Andrzej Chwalba jest m.in. inicjatorem Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski oraz pomysłodawcą Festiwalu Filmów Historycznych w Krakowie. Jest też laureatem licznych, prestiżowych nagród. Jego piśmiennictwo dotyczy zarówno historii Polski XIX wieku,

Więcej

Profesor Andrzej Paczkowski przewodniczy Jury Nagrody Identitas w obszarze historii i piśmiennictwa dotyczącego zagadnień tożsamości

Profesor Andrzej Paczkowski, wybitny historyk, wykładowca akademicki, profesor nauk historycznych, a także alpinista będzie współprzewodniczył Jury Nagrody Identitas.   W czasach PRL działacz opozycji demokratycznej, w III RP członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, a następnie przewodniczący Rady IPN. Był między innymi stypendystą takich instytucji, jak Woodrow Wilson Center w Waszyngtonie i The Norwegian Nobel Institute.

Więcej

Wsparcie Nagrody Identitas przez SigmaSoft

Firma SigmaSoft specjalizująca się w tworzeniu i wdrażaniu rozwiązań technologicznych dla firm oraz doradztwie w zakresie optymalizacji procesów biznesowych zdecydowała, by wesprzeć tegoroczną edycję Nagrody Identitas sumą 90 000 złotych w postaci środków pieniężnych, sprzętu i doradztwa. Właściciel SigmaSoft, Pan Jakub Jasnos jest cenionym menedżerem i konsultantem z doświadczeniem w licznych projektach dla wiodących polskich

Więcej

Statuetka nagrody Identitas znalazła wykonawcę

Zarząd Fundacji dokonał wyboru wykonawcy statuetek Nagrody Identitas. Naszym zdaniem kreatywnemu zespołowi NoART udało się najciekawiej połączyć czystość, prostotę i przejrzystość formy z rozpoznawalnym przekazem. Statuetka zostanie przedstawiona publicznie na kilka dni przed ogłoszeniem tegorocznych laureatów Nagrody. NoART to warszawskie studio graficzne i drukarnia z kilkunastoletnią historią pracy zarówno dla wiodących instytucji finansowych i biznesu,

Więcej