Opóźnienie ogłoszenia nominacji do Nagrody Identitas 2021 oraz kandydatur do Warsztatów („Odosobnienie. Warsztaty w Arktyce”)

Fundacja Identitas informuje, iż opóźnieniu ulega termin wyboru uczestników projektu „Tożsamość. Warsztaty w Arktyce”.  Praca administracji Fundacji i zespołu ekspertów kwalifikującego uczestników potrwa o kilka dni roboczych dłużej. Z tego względu ogłoszenie nominacji i listy uczestników nastąpi najdalej w dniu 3 lutego 2021.
Za zaistniałe opóźnienie serdecznie przepraszamy.

Zarząd Fundacji Identitas