Opóźnienie ogłoszenia kandydatur do Warsztatów („Tożsamość. Warsztaty w Arktyce”)

Fundacja Identitas informuje, iż opóźnieniu ulega termin wyboru uczestników projektu „Tożsamość. Warsztaty w Arktyce”. W związku z dużą ilością zgłoszeń prawidłowo i terminowo (do 16.12.2019) nadanych przez wnioskujących, a dostarczonych przez pocztę i kurierów ze znacznym opóźnieniem oraz – w kilku wypadkach – w stanie niekompletnym, praca administracji Fundacji i zespołu ekspertów kwalifikującego uczestników potrwa o 5 dni roboczych dłużej. Z tego względu ogłoszenie listy uczestników nastąpi najdalej w dniu 14 stycznia 2020.
Za zaistniałe opóźnienie serdecznie przepraszamy.

Zarząd Fundacji Identitas