Nominacje do Nagrody Literackiej i Historycznej

Fundacja Identitas ma zaszczyt ogłosić z dniem 10 października 2014 roku nominacje do Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas. Jury wybierało z ponad 100 tytułów prawidłowo zgłoszonych przez wydawnictwa, pracowników naukowych, redaktorów naczelnych oraz samych autorów.

Jury Nagrody Historycznej pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Paczkowskiego wraz z Profesorem Andrzejem Chwalbą oraz Jarosławem Krawczykiem nominuje następujące tytuły:

 1. Sabina Bober Bóg i człowieczeństwo w niemieckich obozach koncentracyjnych, Wydawnictwo Nauka i Innowacje
 2. Bogdan Podgórski Józef Retinger – prywatny polityk, Wydawnictwo Universitas
 3. Patryk Pleskot Kłopotliwa panna „S”. Postawy polityczne Zachodu wobec „Solidarności”, Wydawnictwo IPN
 4. Wiktoria Kudela-Świątek Odpamiętane. O historii mówionej na przykładzie narracji kazachstańskich Polaków o represjach na tle narodowościowym, Wydawnictwo Universitas
 5. Marek Gałęzowski Przeciw dwóm zaborcom. Konspiracja piłsudczykowska w kraju w latach 1939-1947, Wydawnictwo IPN
 6. Konrad Meus Wadowice 1772-1914. Studium przypadku miasta galicyjskiego, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka

Jury Nagrody Literackiej Identitas  przyznawanej za prace w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej nominuje siedem dzieł. Przedstawili je przewodniczący – Paweł Lisicki, a także Andrzej Horubała i Maciej Urbanowski.

 1. Paweł Potoroczyn Ludzka rzecz, Wydawnictwo WAB – epicka, przewrotna, skrząca się anegdotami i dygresjami powieść o wojennych losach mieszkańców polskiej wsi
 2. Elżbieta Cherezińska Legion, Wydawnictwo Zysk i S-ka – beletryzowana opowieść o niezwykłych losach Brygady Świętokrzyskiej NSZ
 3. Przemysław Dakowicz Teoria wiersza polskiego, Biblioteka „Toposu”– wybitny tomik poezji w nowoczesny sposób podejmujący temat polskiej martyrologii
 4. Jan Polkowski Ślady krwi, Wydawnictwo M – próba stworzenia wielkiej panoramy skomplikowanych polskich losów, pytanie o nasze splątane korzenie, a przy tym pokaz maestrii w operowaniu językiem polskim
 5. Piotr Semka Za, a nawet przeciw. Zagadka Lecha Wałęsy, Wydawnictwo M – biografia polityczna Lecha Wałęsy od sierpnia 1980, z dyskretnie wplatanymi osobistymi wspomnieniami autora, cenionego komentatora
  i publicysty
 6. Dariusz Skórczewski Teoria – literatura – dyskurs. Pejzaż postkolonialny, Wydawnictwo KUL – studia i szkice naukowe będące – według słów profesor  Ewy Thompson – celną odpowiedzią na błędne zachodnie teorie o Europie Wschodniej i Polsce
 7. Mariusz Solecki Literackie portrety żołnierzy wyklętych. Esej o literaturze polskiej lat 1948 – 2010, Wydawnictwo LTW.

urb2Maciej Urbanowski, członek Jury, ceniony historyk literatury polskiej i krytyk literacki skomentował różnorodność nominowanych dzieł: „Do tegorocznej nagrody Identitas w jej części literackiej wybrano siedem książek w rozmaity i zarazem oryginalny sposób opowiadających o polskiej tożsamości,  jej kształtowaniu się w okresie wojennym i powojennym, o próbach zakłamywania jej sporej części, a zarazem o jej skomplikowanej naturze. Dominują na tej liście powieści (trzy), ale jest też tom wierszy, biografia, a wreszcie dwie prace o charakterze naukowym. Niewątpliwe są walory literackie lub intelektualne tych dzieł, oryginalność, a często odwaga, z jaką podejmują kwestie naszej tożsamości. Ich autorzy – poruszając odmienne tematy, reprezentując różne pokolenia – walczą ze stereotypami, błędnymi teoriami, bywa że kłamstwami na temat polskiej tożsamości, próbują dociec jej istoty, a zarazem pokazują to, co w naszej tożsamości ważne, autentyczne, warte kultywowania.”

Gala wręczenia nagród głównych wybranych spośród nominowanych oraz nagród specjalnych odbędzie się 30 października w Business Centre Club, w Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Jury wręczy cenne statuetki zaprojektowane przez NoArt laureatom nagród głównych, na które ponadto przeznaczona jest suma 80 000 złotych.

Nagroda Identitas jest przyznawana corocznie, jesienią, najlepszej książce poprzedniego roku. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną nagrodę główną w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, drugą nagrodę główną w obszarze historii, a także od jednej do trzech nagród specjalnych, z których jedna może być poświęcona pracy zrealizowanej w innej formie, czy na innych nośnikach niż drukowane.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbędzie się w 2014 roku. Kandydatów do Nagrody mogły zgłaszać wydawnictwa, autorzy, profesorowie nauk humanistycznych oraz redaktorzy naczelni tytułów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych. Patronami tegorocznej edycji Nagrody Identitas są TVP Kultura,  Audioteka  oraz spółka Sigmasoft, a także tygodnik opinii Do Rzeczy, miesięcznik historyczny Mówią Wieki i Business Centre Club.

Fundacja Identitas została założona w celu organizowania i udzielania wsparcia polskim autorom szeroko pojętego obszaru humanistyki, przede wszystkim literatury, a także historii i innych, pokrewnych dziedzin sztuki i nauki kluczowych dla pełniejszego rozwoju polskiej kultury. Oprócz bardziej zauważalnego przedsięwzięcia, jakim jest Nagroda Identitas ważnym zadaniem statutowym Fundacji jest wspieranie za pomocą stypendiów, grantów i nagród konkursowych młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych.

Fundacja Identitas prowadzi wyłącznie działalność pro bono i nie może podejmować aktywności gospodarczej.