Nagroda Specjalna Fundacji Identitas – szóstka uczestników spotkań “Tożsamość. Warsztaty w Arktyce” została wybrana.

Fundacja Identitas ogłosiła 9 listopada 2019 r. konkurs dla polskich humanistów, pisarzy, filozofów, historyków, którzy nie przekroczyli 41-go roku życia. Sześcioro polskich twórców zostało nagrodzonych udziałem w warsztatach na wyspie Uløya w końcu lutego 2020 r..
Uzupełnieniem głównej nagrody, jaką są warsztaty w osamotnionej bazie za kręgiem polarnym, będą stypendia oraz promocja dzieł uczestników warsztatów prowadzona przez Fundację i jej partnerów.

Zgłoszenia do konkursu oceniał zespół w składzie: Renata Chołuj (pisarka, przewodnicząca Jury Nagrody Identitas), Mariusz Cieślik (prozaik, scenarzysta, dziennikarz, dyrektor radiowej “Trójki”), Dawid Jung (poeta, redaktor naczelny Zeszytów Poetyckich) Wawrzyniec Rymkiewicz (filozof, tłumacz, wydawca, redaktor naczelny kwartalnika Kronos) oraz założyciel Fundacji Identitas, Tomasz Kaźmierowski.
Spośród kilkudziesięciu kandydatur spełniających wymagające warunki konkursu szczególnie wyróżniały się te z obszaru prozy, poezji, reportażu
i filozofii.
Uczestnikami warsztatów Identitas na wyspie Uløya będą:

– Marcin Cielecki
– Tomasz Herbich
– Marcin Makowski
– Marcelina Szumer-Brysz
– Radek Rak
– Paweł Rzewuski.

Zgłoszone do konkursu książki tych sześciu świetnych autorów dotykają bardzo odmiennych obszarów wrażliwości i myśli.
Marcin Cielecki w tomie esejów „Miasto wewnętrzne” próbuje znaleźć własne miejsce na fizycznej i duchowej mapie rzeczywistości.
Tomasz Herbich w „Pragnieniu królestwa” konfrontuje myśl Cieszkowskiego i Bierdiajewa, badając różnice i analogie pomiędzy mesjanizmem polskim i rosyjskim.
W książce „Filozofia Piłsudskiego” Paweł Rzewuski w niekonwencjonalny sposób przygląda się postaci Marszałka, traktując jego czyny i myśli jako materiał dla rozważań filozoficznych.
Marcelina Szumer – Brysz w reportażu “Wróżąc z fusów” z wyraźną fascynacją prowadzi czytelnika po przeobrażającej się dzisiejszej Turcji odnosząc się zarówno do wielkiej polityki, jak i do spraw małych, codziennych.
W powieści “Baśń o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakubie Szeli” Radek Rak próbuje zrewidować mitologię Galicji. “Baśń” nie jest powieścią historyczną i, choć napisana jest z dużym szacunkiem dla ówczesnych realiów społecznych, obyczajowych i politycznych, to zawieszona pozostaje między historią a mitem. Wyrasta z legend, w które obrosła postać kontrowersyjnego chłopskiego przywódcy.
Marcin Makowski to z kolei publicysta, poetycki ironista, odważny uczestnik publicznych debat w Polsce, a przede wszystkim wyważony komentator, analityk, bez którego rozmowa o społecznych bolączkach III RP byłaby dotkliwie uboższa.

Zespół bardzo wysoko ocenił też prace kilku innych autorów. Chcielibyśmy tu wymienić nazwiska Piotra Oleksego, Vitala Voronaua i Adriana Sinkowskiego.

Wybranej szóstce autorów niespotykane gdzie indziej warunki do refleksji i pracy twórczej zapewni samotna baza na wyspie Uløya – Lyngen Outdoor Center.
Ten nietuzinkowy ośrodek położony jest w sanktuarium wciąż jeszcze dzikiej arktycznej przyrody. To miejsce, gdzie spotyka się płetwale, humbaki i orki, orły i maskonury oraz obfitość dzikiej ryby w oprawie niczym nie zmąconych, strzelistych, ośnieżonych gór wyrastających z błękitnych wód fiordów. To wreszcie “królestwo świateł”: polarne zorze, polarne dni i noce, a także – zarezerwowane wciąż dla nielicznych – arktyczne aktywności w plenerze.

Pobyt w osamotnionej bazie w Arktyce jest nie tylko powierzchownym pretekstem do refleksji na temat gwałtownej ewolucji w postrzeganiu tożsamości. Warunki i sposób przeprowadzenia Warsztatów będą sprzyjać myśleniu i debacie w tej – zważywszy na zachodzące w świecie przemiany w komunikacji i sposobach wzajemnego postrzegania – szczególnie interesującej dziś kwestii. Warsztaty poprowadzi zespół ekspertów, wśród których znajdą się Mariusz Cieślik, Dawid Jung i Wawrzyniec Rymkiewicz.

Począwszy od roku 2014 Fundacja Identitas zasila humanistów stypendiami, a także, w ramach Nagrody Identitas, przyznaje corocznie autorom najlepszej polskiej książki roku nagrodę finansową w wysokości od 40 tysięcy do 80 tysięcy złotych.
Wśród dotychczasowych laureatów i nominowanych do Nagrody Identitas znaleźli się między innymi Marta Kwaśnicka, Beata Halicka, Jarosław Marek Rymkiewicz, Maciej Pieprzyca, Jan Polkowski, Ryszard Kaczmarek, Krzysztof Koehler, Bogdan Podgórski, Anna Janko, Agnieszka Kołakowska, Natalia Jarska, Stanisław Waltoś, Kazimierz Orłoś, Mariusz Urbanek i Przemysław Dakowicz.

Darczyńcą nagrody finansowej w obecnej edycji jest Fundacja PZU.
Patronami medialnymi “Tożsamości. Warsztatów w Arktyce” są Polskie Radio, Zeszyty Poetyckie, kwartalnik Kronos i tygodnik Do Rzeczy.