Konkurs Stypendialny Fundacji Identitas zakończony

Fundacja Identitas ma przyjemność ogłosić zakończenie konkursu stypendialnego rozpisanego wiosną 2016 roku. W konkursie mogli uczestniczyć studenci III, IV oraz V roku studiów humanistycznych, a także absolwenci i doktoranci polskich uczelni humanistycznych.

 

Fundacja otrzymała ponad sto zgłoszeń spełniających kryteria konkursu. Większość z nich prezentowała wysoki poziom merytoryczny. Najwięcej zgłoszeń trafiło do Fundacji z Uniwersytetu Warszawskiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Stypendia Identitas 2016 otrzymali:Ewelina_Wojdak_AMU

Ewelina Wojdak zademonstrowała dojrzałe, poparte szczegółowym przygotowaniem podejście w projekcie„Hohensalza/Inowrocław – zleceniodawcy, projektanci i architektura w procesie kształtowania się tożsamości kulturowej w ośrodku miejskim pogranicza Prowincji Poznańskiej (1895-1918)”.

 fot ATołyszAldona Tołysz za „Współczesne muzeum jako źródło tożsamości społecznej – między historią a sztuką”. Projekt wykazał dojrzałe podejście badawcze, solidne podstawy teoretyczne i dogłębną orientację  Autorki w tematyce muzealnictwa.

foto_mp

Monika Podkówka  w rozprawie magisterskiej nt. publikacji Gustawa Herlinga-Grudzińskiego w „Tempo Presente” udowodniładobre przygotowanie merytoryczne, umiejętność czytelnego wyodrębnienia problemów badawczych, przy pełnej świadomości wagi i trudności zadania.

Dominika Dymek1

Natomiast Dominika Dymek umiała w ciekawy sposób dobrać i uporządkować zagadnienia krytyki literackiej w epoce przełomu romantycznegow rozprawie doktorskiej „Rozsypana całość. O pisarstwie krytycznoliterackim Michała Grabowskiego”.

 

W najbliższych tygodniach będziemy przedstawiać osoby nagrodzone stypendium. Fundacja Identitas wyraża niniejszym podziękowania uczelniom wyższym i opiekunom naukowym osób wnioskujących o stypendia, a także tygodnikowi „Do Rzeczy” za patronat medialny.

Fundacja Identitas istnieje od początku 2014 roku. Jej głównym przedsięwzięciem jest Nagroda Identitas. Nagroda ta jest przyznawana corocznie najlepszej książce poprzedniego roku. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną nagrodę główną w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, drugą nagrodę główną w obszarze historii, a także od jednej do trzech nagród specjalnych. Jury Nagrody współprzewodniczą wybitny historyk, prof. Andrzej Paczkowski oraz Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbyła się w 2014 roku, a jej laureatami zostali Bogdan Podgórski za książkę Józef Retinger – prywatny polityk oraz Jan Polkowski za Ślady krwi. W zeszłorocznej edycji Nagrody Identitas w dziedzinie literatury przyznano nagrodę Marcie Kwaśnickiej za Krew z mlekiem, zaś nagrodę historyczną otrzymał Ryszard Kaczmarek za Polaków w armii kajzera.

Pula Nagród Identitas wynosi co najmniej 80 000 złotych. Kolejna edycja Nagrody Identitas zostanie ogłoszona latem bieżącego roku, a jej przyznanie nastąpi na przełomie listopada i grudnia 2016 r.

Nagrodę Identitas wspiera TFI Legg Mason,  a także TVP Kultura i tygodnik „Do Rzeczy”. Ostatnią edycję Nagrody Identitas patronatem objął Prezydent Rzeczypospolitej.