Informacja prasowa

Fundacja Identitas, organizator Nagrody Identitas informuje, iż zakończono przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Identitas. Organizatorzy Nagrody podkreślają miłe  zaskoczenie jakim jest ilość spełniających wszelkie wymogi zgłoszeń, która osiągnęła pułap stu tytułów.

Poziom naukowy zgłoszonych dzieł historycznych, jak i zrównoważone proporcje między tytułami popularno-naukowymi i stricte naukowymi skomentował profesor Andrzej Paczkowski: Jakość przedstawionych prac jest oczywiście zróżnicowana, ogólnie jednak niezła. Pod względem tematycznym obejmują one dosyć rozległy obszar: od biografii po historię miast, obecna jest historia zarówno polityczna, jak i społeczna, czy historia kultury. Przeważają dzieje nowsze i najnowsze, co zapewne odpowiada proporcjom istniejącym na rynku wydawnictw historycznych.

Zdecydowana większość zgłoszeń pochodzi od wydawnictw, zarówno naukowych, jak i komercyjnych. Niemała część także od twórców i naukowców. Tak cenna, zarówno w sensie jakościowym, jak i w swej skali reakcja środowiska wydawniczego i twórczego wydaje się potwierdzać nasze przekonanie o potrzebie budowania mecenatu prywatnego dla polskiej humanistyki, jak i samą wartość konkursu o przejrzystych regułach, wysoce profesjonalnym, niezależnym Jury i jasnym sposobie finansowania przedsięwzięcia – podkreślił Tomasz Kaźmierowski, założyciel Identitas.

Jury Nagrody Literackiej będzie wybierało nominowanych spośród ponad sześćdziesięciu dzieł, podczas gdy Jury Nagrody Historycznej będzie rozpatrywało ponad trzydzieści prawidłowo zgłoszonych pozycji. Jury ogłosi Nominacje, w liczbie do czternastu, w dniu 10 października, a przyznanie Nagród Identitas odbędzie się na Gali organizowanej w Business Centre Club (Pałac Lubomirskich w Warszawie) dnia 30 października.

Przewodniczącym Jury w obszarze „Historia” jest wspomniany Andrzej Paczkowski, wybitny historyk i wykładowca akademicki. Pozostałymi członkami Jury w obszarze „Historii” są: Andrzej Chwalba, czołowy polski historyk (Uniwersytet Jagielloński), eseista,  wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, specjalista w zakresie historii Polski XIX wieku, I Wojny Światowej i historii Rosji oraz Jarosław Krawczyk – redaktor „Mówią Wieki”, szczególnie zasłużony w szerokiej edukacji historycznej młodzieży od ponad dwóch dekad.

Przewodniczącym Jury w obszarze „Humanistyki i Literatury Pięknej” jest Paweł Lisicki – pisarz, publicysta i redaktor naczelny tygodnika opinii Do Rzeczy. Pozostałymi członkami Jury w tym obszarze są:  Maciej Urbanowski – ceniony krytyk i historyk literatury polskiej, kierownik katedry krytyki współczesnej na UJ oraz Andrzej Horubała – publicysta, pisarz, krytyk literacki, producent i reżyser telewizyjny, a także felietonista w tygodniku Do Rzeczy.

Partner tegorocznej edycji Nagrody Identitas, lider w dziedzinie audiobooków, spółka Audioteka wspiera Nagrodę także poprzez organizację konkursu dla blisko półmilionowego grona swoich klientów-słuchaczy.

Konkurs pod tytułem “Audiobook roku 2013” pozwoli na wybranie ulubionego audiobooka polskiego autora z kategorii literatury pięknej. Umożliwione na stronie www.audioteka.pl głosowanie rozpocznie się 22 września i będzie trwało przez dwa tygodnie, do 6 października. Zwycięski tytuł zostanie ogłoszony podczas Gali wręczenia Nagród Identitas 30 października i udostępniony bezpłatnie wszystkim użytkownikom Audioteki przez kolejny tydzień.

Audioteka to “dobrze opowiedziane historie” dostarczane dzięki mobilnej platformie oferującej dostęp do szerokiej gamy literatury, wydawnictw i artykułów w formie audio przez aplikacje mobilne na smartphony, tablety, do samochodów i tzw. wearables. Powstała w 2008 roku Audioteka jest dziś liderem rynku audiobooków w Polsce i Czechach, a w tym roku rozszerzyła działalność między innymi na Francję, Szwecję, Niemcy, Włochy i rynki hiszpańskojęzyczne.

Audioteka to jednocześnie największy producent audiobooków w kraju posiadający zespół producencki, który na zlecenie wydawców, często również w formie ko-edycji, realizuje nagrania audiobooków, aby aktywnie kreować najwyższej jakości ofertę audiobooków na rynku.

Nagroda Identitas jest przyznawana corocznie, jesienią, najlepszej książce poprzedniego roku. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną nagrodę główną w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, drugą nagrodę główną w obszarze historii, a także od jednej do trzech nagród specjalnych, z których jedna może być poświęcona pracy zrealizowanej w innej formie, czy na innych nośnikach niż drukowane.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbędzie się w 2014 roku. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, profesorowie nauk humanistycznych oraz redaktorzy naczelni tytułów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych. Partnerami tegorocznej edycji Nagrody obok Audioteki jest spółka Sigmasoft, a także tygodnik opinii Do Rzeczy, miesięcznik historyczny Mówią Wieki i Business Centre Club.

Fundacja Identitas została założona w celu organizowania i udzielania wparcia polskim autorom szeroko pojętego obszaru humanistyki, przede wszystkim literatury, a także historii i innych, pokrewnych dziedzin sztuki i nauki kluczowych dla pełniejszego rozwoju polskiej kultury. Oprócz bardziej zauważalnego przedsięwzięcia, jakim jest Nagroda Identitas ważnym zadaniem statutowym Fundacji jest wspieranie za pomocą stypendiów, grantów i nagród konkursowych młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych.

Fundacja Identitas prowadzi wyłącznie działalność pro bono i nie może podejmować aktywności gospodarczej.