II edycja Nagrody Identitas

Szanowni Państwo,

Fundacja Identitas ma zaszczyt zaprosić Państwa do II edycji Nagrody Literackiej i Historycznej.

Nagroda Identitas została powołana w 2014 r., by przyczynić się do dalszej poprawy środowiska, w którym powstają ważne dla naszej kultury dzieła. Jest przyznawana corocznie najlepszym książkom poprzedniego roku (których pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody oraz 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest Nagroda) z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki.

Jury przyznaje dwie nagrody główne – jedną w dziedzinie literatury, drugą w obszarze historii, a także od jednej do trzech nagród specjalnych, z których jedna może być poświęcona pracy zrealizowanej w innej formie lub na innych nośnikach niż drukowane.

Najpóźniej na pięć tygodni przed datą przyznania nagród ogłaszane są nominacje, których liczba nie może przekroczyć czternastu. Jury podejmuje i ogłasza decyzje o przyznanych nagrodach w dniu uroczystości wręczenia nagród. Na tę uroczystość zaproszeni są wszyscy nominowani, jednak nie znają oni wcześniej decyzji Jury.

Budżet przeznaczony na dwie Nagrody Główne w edycji 2015 wyniesie około 80 000 złotych. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 14 września 2015 r. Ogłoszenie laureatów nastąpi na przełomie listopada i grudnia br.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, profesorowie nauk humanistycznych oraz redaktorzy naczelni tytułów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych. Zgłaszać można jedynie prace autorów żyjących i publikujących w języku polskim. Prace zbiorowe, opracowania, rozszerzone wznowienia nie będą rozpatrywane.
Szczegółowe warunki konkursu opisuje Regulamin Nagrody przyjęty przez Fundację Identitas, który jest udostępniony na jej stronie internetowej, podobnie jak zasady zgłaszania dzieł.

Przewodniczącym Jury w obszarze „Historia” jest Andrzej Paczkowski, wybitny historyk i wykładowca akademicki. Pozostałymi członkami Jury w obszarze „Historii” są: Andrzej Chwalba, czołowy polski historyk (Uniwersytet Jagielloński), eseista, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, specjalista w zakresie historii Polski XIX wieku, I Wojny Światowej i historii Rosji oraz redaktor Jarosław Krawczyk, szczególnie zasłużony w szerokiej edukacji historycznej młodzieży od ponad dwóch dekad.

Przewodniczącym Jury w obszarze „Humanistyki i Literatury Pięknej” jest Paweł Lisicki – pisarz, publicysta i redaktor naczelny tygodnika opinii Do Rzeczy. Pozostałymi członkami Jury w tym obszarze są: Maciej Urbanowski – ceniony krytyk i historyk literatury polskiej, kierownik katedry krytyki współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Andrzej Horubała – publicysta, pisarz, krytyk literacki, producent i reżyser telewizyjny, a także felietonista w tygodniku Do Rzeczy.

Głównym Sponsorem tegorocznej edycji Nagrody Identitas jest Legg Mason – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Partnerami Nagrody Identitas już od 2014 r. pozostają: TVP Kultura, Tygodnik „Do Rzeczy” oraz Business Centre Club.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbyła się w 2014 roku, a jej laureatami zostali Bogdan Podgórski za książkę: Józef Retinger – prywatny polityk Wydawnictwa Universitas oraz Jan Polkowski za Ślady krwi, Wydawnictwa M.
Nagrodę Specjalną otrzymali Wojciech i Karol Lizakowie za album – Powstanie styczniowe. Nieznane obrazy, zapomniane wiersze Wydawnictwa Antykwariat Wu-el.

Warszawa, 01.07.2015 r.

2statuetki