Fundacja Identitas ogłasza konkurs stypendialny na rok akademicki 2014/2015

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego obszaru humanistyki, przede wszystkim literatury, a także historii i innych, pokrewnych dziedzin sztuki i nauki kluczowych w odbudowie i rozwoju dotkniętej doświadczeniami XX wieku polskiej kultury. Oprócz kluczowego przedsięwzięcia, jakim jest dla nas Nagroda Identitas zadaniem Fundacji jest wspieranie za pomocą stypendiów, grantów i nagród konkursowych młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych. Fundacja udziela wparcia finansowego w formie indywidualnych lub projektowych stypendiów i grantów. Ubiegać się o nie mogą studenci III, IV i V-go roku studiów oraz doktoranci.

Prace składających wniosek o stypendium lub grant winny dotyczyć obszaru przyznawanych Nagród Identitas : szeroko pojętego obszaru humanistyki, ze szczególnych uwzględnieniem literatury, historii i twórczości dotyczącej tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej, czy grupowej.

Fundacja Identitas ogłasza konkurs stypendialny na rok akademicki 2014/2015.
Zarząd Fundacji, po zapoznaniu się z opiniami ekspertów (literaci, historycy, tłumacze literatury), podejmie decyzję o przyznaniu od jednego, do dziesięciu stypendiów, z których każde wyniesie od 3000 PLN do 20 000 PLN.
O stypendium ubiegać się mogą studenci trzeciego, czwartego oraz piątego roku kierunków humanistycznych. Zgłaszany projekt pisarski, badawczy lub naukowy, musi być realizowany samodzielnie.
Zgłaszane prace powinny zawierać:
– streszczenie projektu (nie więcej niż 4 strony formatu A4)
– opinię oiekuna naukowego, lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora, w dziedzinie, której dotyczy projekt
– średnia ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub podpisane ksero stron indeksu)
– dodatkowo potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub towarzystwach naukowych, a także ksero/skan innych otrzymanych nagród , czy stypendiów.

Projekty można zgłaszać do 13 marca 2015 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 11 maja 2015 r.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym Regulaminem stypendiów na naszej stronie internetowej : http://identitas.pl/wp-content/uploads/2014/04/Regulamin-stypendia.pdf

Nagroda Identitas jest przyznawana corocznie, jesienią, najlepszej książce poprzedniego roku. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę główną w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, jedną nagrodę w obszarze historii, a także od jednej do trzech nagród specjalnych, z których jedna może być poświęcona pracy zrealizowanej w innej formie, czy na innych nośnikach niż drukowane.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbyła się w 2014 roku. W rozpowszechnianiu wiedzy o Nagrodzie istotnej pomocy udzieliły Fundacji między innymi TVP Kultura, TVP Historia, Do Rzeczy, lider na rynku audiobooków –Audioteka, Mówią Wieki oraz Sigmasoft. Jury w składzie : Andrzej Paczkowski (przewodniczący części historycznej), Paweł Lisicki (przewodniczący części literackiej), Andrzej Chwalba, Maciej Urbanowski, Jarosław Krawczyk i Andrzej Horubała przyznało nagrody główne Bogdanowi Podgórskiemu („ Józef Retinger – prywatny polityk” wyd. Universitas) i Janowi Polkowskiemu („Ślady krwi”, wyd. M) oraz nagrodę specjalną Wojciechowi i Karolowi Lizakom za album “Powstanie styczniowe. Nieznane obrazy, zapomniane wiersze” (wyd. Antykwariat Wu-el). Pula nagród finansowych wyniosła 80 000 PLN. Specjalną Nagrodę Audioteki dla polskiego audiobooka 2013 roku wręczył jej założyciel Maciej Beme. W głosowaniu użytkowników Audioteki zwyciężył “Szubienicznik” Jacka Piekary.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Fundacji – www.identitas.pl