Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

Oprócz głównego przedsięwzięcia, jakim jest dla nas Nagroda Identitas zadaniem Fundacji jest wspieranie za pomocą stypendiów, grantów i nagród konkursowych młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych. Fundacja udziela wparcia finansowego w formie indywidualnych lub projektowych nagród i grantów. Ubiegać się o nie mogą studenci IV i V-go roku studiów oraz doktoranci. Prace składających wniosek o wsparcie winny dotyczyć obszaru przyznawanych Nagród Identitas: szeroko pojętego obszaru humanistyki, ze szczególnych uwzględnieniem literatury, historii, historii sztuki i twórczości dotyczącej tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej, czy grupowej.

Zarząd Fundacji, po zapoznaniu się z opiniami ekspertów (literaci, historycy, tłumacze literatury), podejmie decyzję o przyznaniu od jednej do dziesięciu nagród, z których każda wyniesie od 2000 PLN do 20 000 PLN.

O wsparcie takie ubiegać się mogą studenci czwartego oraz piątego roku kierunków humanistycznych oraz doktoranci uczelni humanistycznych. Zgłaszany projekt pisarski, badawczy lub naukowy, musi być realizowany samodzielnie.

Zgłaszane prace powinny zawierać:

– streszczenie projektu (nie więcej niż 4 strony formatu A4)

– opinię opiekuna naukowego, lub osoby posiadającej co najmniej tytuł doktora, w dziedzinie, której dotyczy projekt

– średnią ocen z ostatnich dwóch semestrów studiów (druk z uczelni lub podpisane ksero stron indeksu)

– dodatkowo potwierdzenie ewentualnej działalności w kołach lub towarzystwach naukowych, a także ksero/skan innych otrzymanych nagród czy stypendiów.

Projekty można zgłaszać do 30 marca 2017 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się nie później niż 30 maja 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym Regulaminem w zakładce  Konkurs dla studentów oraz doktorantów.

Nagroda Identitas jest przyznawana corocznie, jesienią, najlepszej książce poprzedniego roku. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę główną w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, jedną nagrodę w obszarze historii, a także od jednej do trzech nagród specjalnych, z których jedna może być poświęcona pracy zrealizowanej w innej formie, czy na innych nośnikach niż drukowane.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbyła się w 2014 roku. W rozpowszechnianiu wiedzy o Nagrodzie istotnej pomocy udzieliły Fundacji między innymi TVP Kultura, TVP Historia, Do Rzeczy oraz darczyńca nagrody głównej – Fundacja PZU.

Jury w składzie: Andrzej Paczkowski (przewodniczący części historycznej), Paweł Lisicki (przewodniczący części literackiej), Andrzej Chwalba, Maciej Urbanowski, Jarosław Krawczyk i Andrzej Horubała przyznało w grudniu 2016 roku nagrody główne Beacie Halickiej („Polski Dziki Zachód”) i Jarosławowi Markowi Rymkiewiczowi („Koniec lata w zdziczałym ogrodzie”). Pula nagród finansowych wyniosła 80 000 PLN.