O nagrodzie

Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie, między wrześniem a grudniem, najlepszej książce poprzedniego roku. Nagroda może być przyznana jedynie książce, której pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia  roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody oraz 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest Nagroda. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki. Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę główną, a także od jednej do trzech nagród specjalnych, z których jedna może być poświęcona pracy zrealizowanej w innej formie czy na innych nośnikach niż drukowane.

Pierwsza edycja Nagrody Identitas odbyła się w 2014 roku. Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać wydawnictwa, autorzy, profesorowie nauk humanistycznych oraz redaktorzy naczelni tytułów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych.