O fundacji

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego obszaru humanistyki, przede wszystkim literatury, a także historii i innych, pokrewnych dziedzin sztuki i nauki kluczowych dla pełniejszego rozwoju polskiej kultury.

Oprócz głownego przedsięwzięcia, jakim jest dla nas Nagroda Identitas wspiera młodych pisarzy i naukowców za pomocą organizowanego co roku Konkursu Fundacji Identitas dla studentów, absolwentów i doktorantów uczelni humanistycznych.

Fundacja prowadzi wyłącznie działalność pro bono i nie może podejmować aktywności gospodarczej.