Zakończono rejestrację zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas.

Fundacja Identitas ma przyjemność poinformować, iż zakończono rejestrację zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas.   Fundacja otrzymała ponad siedemdziesiąt zgłoszeń spełniających kryteria konkursu. Około połowy zgłoszonych dzieł nadeszło z wydawnictw, zaś pozostałe zgłosili redaktorzy mediów kulturalnych, naukowych i periodyków opinii, a kilka tytułów sami autorzy. Jury Nagrody w 2017 roku działa w składzie: Renata Chołuj, Krzysztof

Więcej

Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Identitas trwać będzie do 1 października

Fundacja Identitas rozpoczęła w  sierpniu br. rejestrację zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 1 października 2017 roku (o terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego).   Począwszy od roku 2014 Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie, w ostatnim kwartale danego roku, najlepszej polskiej książce poprzedniego roku (regulamin dostępny na www.identitas.pl).   Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę

Więcej

Podziękowania

Zarząd Fundacji Identitas składa najszczersze podziękowania za pracę w Jury Nagrody Identitas  podczas pełnej, trzyletniej kadencji Panu Profesorowi Andrzejowi Paczkowskiemu, Panu Profesorowi Andrzejowi Chwalbie i Panu Jarosławowi Krawczykowi.

Rozmowa z Januszem Dziewiątkowskim; literatura, teatr, radio

Rozmowa Renaty Chołuj z laureatem Konkursu Identitas dla doktorantów i absolwentów uczelni humanistycznych Januszem Dziewiątkowskim.   Kiedy zaczęła się historia Teatru Polskiego Radia? Bo sama nazwa jest – zdaje się – powojenna? Rzeczywiście. Teatr radiowy w Polsce ma przedwojenną proweniencję i jest niemal rówieśnikiem Polskiego Radia. Pierwsze realizacje „widowisk słuchowych”, nazywanych wówczas radiofonizacjami, uzależnione były

Więcej

Rozpoczynamy rejestrację zgłoszeń do IV edycji Nagrody Identitas

Fundacja Identitas ma przyjemność poinformować, iż 21 sierpnia rozpoczęła rejestrację zgłoszeń do tegorocznej, czwartej już Nagrody Identitas. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do  1 października 2017 roku (o terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego). ​Począwszy od roku 2014 Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie, w ostatnim kwartale danego roku, najlepszej książce poprzedniego roku (regulamin dostępny na www.identitas.pl). Nagroda może być przyznana jedynie

Więcej

Ogłaszamy zakończenie konkursu dla studentów i doktorantów polskich uczelni humanistycznych.

Fundacja Identitas ma przyjemność ogłosić zakończenie – rozpisanego wiosną 2017 roku –  konkursu dla studentów i doktorantów polskich uczelni humanistycznych. Fundacja otrzymała ponad sto zgłoszeń spełniających kryteria konkursu. Większość z nich prezentowała wysoki poziom merytoryczny, a ponad połowa również dobre przygotowanie organizacyjne wnioskujących. Najwięcej zgłoszeń trafiło do Fundacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w

Więcej

Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

Oprócz głównego przedsięwzięcia, jakim jest dla nas Nagroda Identitas zadaniem Fundacji jest wspieranie za pomocą stypendiów, grantów i nagród konkursowych młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych. Fundacja udziela wparcia finansowego w formie indywidualnych lub projektowych nagród i grantów. Ubiegać się o nie mogą studenci IV i V-go roku studiów

Więcej

Jest nagroda – jest laudacja

Laudacja została wygłoszona przez Andrzeja Horubałę w dniu 13 grudnia 2016 roku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana rys: Paweł Paulus Mazur   W tym roku nasze jury nie musiało debatować długo. Tom poezji Jarosława Marka Rymkiewicza „Koniec lata w zdziczałym ogrodzie” wydany przez Wydawnictwo Sic! bezapelacyjnie zasłużył na nagrodę Identitas! Jarosław Marek

Więcej

Jarosław Marek Rymkiewicz oraz Beata Halicka laureatami Nagród Identitas 2016

  Fundacja Identitas ma zaszczyt poinformować, iż laureatem tegorocznej, trzeciej edycji Nagrody Identitas w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej został: Jarosław Marek Rymkiewicz za tom poezji „Koniec lata w zdziczałym ogrodzie”, wyd. Sic! W najnowszym tomie Rymkiewicza na ścieżkach życia–ogrodu mijają się wielcy polskiej poezji: Staff, Tetmajer, Lechoń, Iwaszkiewicz… W odpryskach zwyczajnej z pozoru codzienności

Więcej