Ogłaszamy zakończenie konkursu dla studentów i doktorantów polskich uczelni humanistycznych.

Fundacja Identitas ma przyjemność ogłosić zakończenie – rozpisanego wiosną 2017 roku –  konkursu dla studentów i doktorantów polskich uczelni humanistycznych. Fundacja otrzymała ponad sto zgłoszeń spełniających kryteria konkursu. Większość z nich prezentowała wysoki poziom merytoryczny, a ponad połowa również dobre przygotowanie organizacyjne wnioskujących. Najwięcej zgłoszeń trafiło do Fundacji z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w

Więcej

Fundacja Identitas ogłasza konkurs dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2016/2017.

Oprócz głównego przedsięwzięcia, jakim jest dla nas Nagroda Identitas zadaniem Fundacji jest wspieranie za pomocą stypendiów, grantów i nagród konkursowych młodych pisarzy, naukowców i studentów działających w obszarze literatury i nauk humanistycznych. Fundacja udziela wparcia finansowego w formie indywidualnych lub projektowych nagród i grantów. Ubiegać się o nie mogą studenci IV i V-go roku studiów

Więcej

Jest nagroda – jest laudacja

Laudacja została wygłoszona przez Andrzeja Horubałę w dniu 13 grudnia 2016 roku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Władysława Szpilmana rys: Paweł Paulus Mazur   W tym roku nasze jury nie musiało debatować długo. Tom poezji Jarosława Marka Rymkiewicza „Koniec lata w zdziczałym ogrodzie” wydany przez Wydawnictwo Sic! bezapelacyjnie zasłużył na nagrodę Identitas! Jarosław Marek

Więcej

Jarosław Marek Rymkiewicz oraz Beata Halicka laureatami Nagród Identitas 2016

  Fundacja Identitas ma zaszczyt poinformować, iż laureatem tegorocznej, trzeciej edycji Nagrody Identitas w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej został: Jarosław Marek Rymkiewicz za tom poezji „Koniec lata w zdziczałym ogrodzie”, wyd. Sic! W najnowszym tomie Rymkiewicza na ścieżkach życia–ogrodu mijają się wielcy polskiej poezji: Staff, Tetmajer, Lechoń, Iwaszkiewicz… W odpryskach zwyczajnej z pozoru codzienności

Więcej

Ogłaszamy nominacje do Nagrody Literackiej i Historycznej 2016

  Nominacje do Nagrody Identitas 2016. Fundacja Identitas powstała na początku 2014 roku. Od tamtej pory działamy na rzecz polskiej kultury. Zależy nam, aby literatura w najlepszym swoim wydaniu oraz piśmiennictwo historyczne były obecne w polskich domach i bibliotekach. Z najwyższą uwagą śledzimy rozwój dyskursu na temat spraw najważniejszych: naszej tożsamości, tradycji, kultury. Fundacja wspiera

Więcej

Termin zgłoszeń do Nagrody Identitas upływa 14 października.

Fundacja Identitas ropoczęła w  lipcu br. rejestrację zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 14 października 2016 roku (o terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego). Począwszy od roku 2014 Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie, w ostatnim kwartale danego roku, najlepszej książce poprzedniego roku (regulamin dostępny na www.identitas.pl). Nagroda może być przyznana jedynie

Więcej

Michał Grabowski – krytyk zdystansowany i refleksyjny. Rozmowa z Dominiką Dymek, laureatką tegorocznego Konkursu dla studentów i doktorantów.

Renata Chołuj: Co przesądziło o tym, że wybrała Pani właśnie pisarstwo Michała Grabowskiego jako przedmiot swoich badawczych poszukiwań?   Dominika Dymek: Powodów jest wiele, wystarczy wspomnieć, że jednym z założeń tego krytyka literackiego było poszukiwanie „ducha narodowego” – dziś powiedzielibyśmy – tożsamości narodowej. Temat bardzo ważny, gdy pomyślimy o tym, co ukształtowało Michała Grabowskiego właśnie

Więcej

Rozmowa z Moniką Podkówką, laureatką tegorocznego Konkursu dla studentów i doktorantów, na temat pism Gustawa Herlinga – Grudzińskiego, publikowanych we włoskim czasopiśmie “Tempo Presente”.

Renata Chołuj: Jak zrodziły się Pani zainteresowania dotyczące życia kulturalnego XX-wiecznej emigracji polskiej? Monika Podkówka: Moje zainteresowanie XX-wieczną emigracją polską i jej życiem kulturalnym wywodzi się z czasów licealnych. Wtedy istniały dla mnie właściwie dwa przedmioty: język polski i łacina. Łacina to było intensywne ćwiczenie logicznego myślenia, niekończące się tłumaczenia, wyjazdy na kolejne etapy olimpiady,

Więcej

,,Identyfikacja z architekturą, uznanie jej >>za swoją<< musi być poprzedzone wiedzą o jej przeszłości...” – rozmowa z Eweliną Wojdak, laureatką tegorocznego Konkursu dla studentów i doktorantów.

Renata Chołuj: Zaproponowała Pani nowatorski i nieoczywisty sposób odczytania architektury. W jaki sposób kształtowała się Pani wrażliwość na sprawy organizacji przestrzennej miasta? Ewelina Wojdak: Punktem wyjścia moich zainteresowań były konkretne budynki, których historią zaczęłam się zajmować pod kątem przygotowania różnych wykładów związanych z moją pracą zawodową. Ponieważ nie istnieją żadne szczegółowe opracowania architektury inowrocławskiej, badałam

Więcej