,,Identyfikacja z architekturą, uznanie jej >>za swoją<< musi być poprzedzone wiedzą o jej przeszłości...” – rozmowa z Eweliną Wojdak, laureatką tegorocznego Konkursu dla studentów i doktorantów.

Renata Chołuj: Zaproponowała Pani nowatorski i nieoczywisty sposób odczytania architektury. W jaki sposób kształtowała się Pani wrażliwość na sprawy organizacji przestrzennej miasta? Ewelina Wojdak: Punktem wyjścia moich zainteresowań były konkretne budynki, których historią zaczęłam się zajmować pod kątem przygotowania różnych wykładów związanych z moją pracą zawodową. Ponieważ nie istnieją żadne szczegółowe opracowania architektury inowrocławskiej, badałam

Więcej

„Czy lokalna tożsamość społeczna jest kształtowana przez muzea?” – rozmowa z Aldoną Tołysz, laureatką tegorocznego Konkursu dla studentów i doktorantów

Renata Chołuj: Według jakiego klucza dobrała Pani placówki muzealne, które mają zostać poddane badaniom?   Aldona Tołysz: Głównym przedmiotem moich badań, ale także zainteresowań, jest szeroko pojęta kultura Europy Środkowo-Wschodniej, dlatego w projekcie postanowiłam ująć muzea z terenu Polski, Czech i Słowacji. W każdym z tych państw jest szereg instytucji muzealnych, poświęconych szczególnie historii miast

Więcej

Rozpoczynamy rejestrację zgłoszeń do III edycji Nagrody Identitas

Fundacja Identitas ma przyjemność poinformować, iż 11 lipca rozpocznie rejestrację zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 14 października 2016 roku (o terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego). Począwszy od roku 2014 Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie, w ostatnim kwartale danego roku, najlepszej książce poprzedniego roku. Nagroda może być przyznana jedynie książce,

Więcej

„Łączyć refleksję naukową z mądrym, krytycznym wobec siebie patriotyzmem” – rozmowa z prof. Kaczmarkiem

  1. Panie Profesorze, czy zainteresowanie Polakami służącymi w armii pruskiej podczas I Wojny Światowej stanowi po prostu część Pańskiej pracy badawczej, dotyczącej historii Śląska, czy może w Pana rodzinie zdarzyły się takie przypadki? Jeśli tak było w istocie, jakie wspomnienia przechowuje Pańska rodzina?   Właściwie obydwie przyczyny grają tutaj równorzędną rolę. Wiedza o warunkach

Więcej

Konkurs Stypendialny Fundacji Identitas zakończony

Fundacja Identitas ma przyjemność ogłosić zakończenie konkursu stypendialnego rozpisanego wiosną 2016 roku. W konkursie mogli uczestniczyć studenci III, IV oraz V roku studiów humanistycznych, a także absolwenci i doktoranci polskich uczelni humanistycznych.   Fundacja otrzymała ponad sto zgłoszeń spełniających kryteria konkursu. Większość z nich prezentowała wysoki poziom merytoryczny. Najwięcej zgłoszeń trafiło do Fundacji z Uniwersytetu

Więcej

„…kobieta nie musi pisać jak mężczyzna, żeby to było intelektualnie i artystycznie uniwersalne” – Marta Kwaśnicka, laureatka Nagrody Literackiej IDENTITAS 2015, w rozmowie z Renatą Chołuj o „Krwi z mlekiem” i „Jadwidze”

Renata Chołuj: Wydała Pani dotychczas dwie książki. Pierwszą rzeczą, która mnie potężnie zdumiała kiedy je otworzyłam była nota „książka Marty Kwaśnickiej ukazała się dzięki hojności…” i tu, w kolejności alfabetycznej, około dwustu pięćdziesięciu (!) nazwisk. Marta Kwaśnicka: Wydanie debiutanckiej książki nie jest łatwe. Wiadomo, dla wydawcy na ogół decydujące jest to, czy książka się sprzeda,

Więcej

Fundacja Identitas ogłasza konkurs stypendialny na rok akademicki 2015/2016

Fundacja Identitas została założona z początkiem 2014 r. z zadaniem wspierania polskich autorów szeroko pojętego obszaru humanistyki, przede wszystkim literatury, a także historii i innych, pokrewnych dziedzin sztuki i nauki kluczowych dla pełniejszego rozwoju polskiej kultury. Oprócz głównego przedsięwzięcia, jakim jest dla nas Nagroda Identitas zadaniem Fundacji jest wspieranie za pomocą stypendiów, grantów i nagród

Więcej

Nagrody Identitas rozdane

Informacja Prasowa Fundacji Identitas z dnia 9 grudnia 2015 r. Fundacja Identitas ma zaszczyt ogłosić, że na Gali Nagrody Identitas w Pałacu Lubomirskich w Warszawie ogłoszono tegorocznych laureatów Nagrody. Honorowy Patronat nad wręczeniem Nagród Identitas objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Jury Nagrody Historycznej pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Paczkowskiego wraz z Profesorem Andrzejem Chwalbą oraz Jarosławem Krawczykiem za

Więcej

Nominowani 2015

Fundacja Identitas ma zaszczyt ogłosić nominacje do Nagrody Literackiej i Historycznej Identitas. Jury wybierało z ponad 70 tytułów prawidłowo zgłoszonych przez wydawnictwa, pracowników naukowych, redaktorów naczelnych oraz samych autorów. Jury Nagrody Historycznej pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Paczkowskiego wraz z Profesorem Andrzejem Chwalbą oraz Jarosławem Krawczykiem nominuje następujące tytuły: Ryszard Kaczmarek: Polacy w armii Kajzera, Wydawnictwo

Więcej