Konkurs dla studentów oraz doktorantów

Fundacja udziela wparcia finansowego w formie nagród indywidualnych. Ubiegać się o nie mogą studenci IV i V-go roku studiów oraz doktoranci. Prace przystępujących do konkursu winny dotyczyć obszaru przyznawanych Nagród Identitas: szeroko pojętego obszaru humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem literatury, historii i twórczości dotyczącej tożsamości kulturowej, narodowej, regionalnej, etnicznej, religijnej, czy grupowej.

Przed zgłoszeniem prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu

Wszelkie pytania w sprawie Konkursu prosimy wysyłać na nasz adres email: biuro@identitas.pl